Databank sport

 
English | Nederlands

O.K.V. (Onder Katholieke Vrienden)

Naam O.K.V. (Onder Katholieke Vrienden)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum februari 1930 (eerste vermelding)
Einddatum juli 1934 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1930-1934)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 4 feb. 1930, p. 140 (toetreding R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 10 juni 1930, p. 641 (afkorting en parochie).

Sport illustratie 11 nov. 1930, p. 1232 (indeling R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 19 mei 1931, p. 556 (plaats; Bond).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling District 1).

Sport illustratie 31 juli 1934, p. 881 (ontbinding in R.K.U.V.B.).

Opmerkingen

O.K.V. was gevestigd in de parochie St. Augustinus en een afdeling van het St. Franciscus Liefdewerk; Sport illustratie 10 juni 1930, p. 641.