Databank sport

 
English | Nederlands

Buinerveen

Naam Buinerveen
Alternatieve namen
  • B.V.C. (vóór dec. 1926)
Plaats Buinerveen
Provincie Drenthe
Begindatum november 1924 (eerste vermelding)
Einddatum november 1928 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Veenkoloniale Voetbalbond (-1926)
  • Drentsche Voetbalbond (1926-1928)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Nieuwsblad van het Noorden 13 nov. 1924, p. 5 (B.V.C. in Veenk. V.B.).

Nieuwsblad van het Noorden 1 apr. 1925, p. 5 (B.V.C. Buinerveen in Veenk. V.B.).

Nieuwsblad van het Noorden 17 sep. 1926, p. 5 (plaats; Dr. V.B.).

Sportkroniek 2 dec. 1926, p. 1427 (registratie clubnaam; Dr. V.B.).

Jaarverslag van den Dr. V.B. 1926-1927 (toetreding B.V.C. te Buinerveen).

Sportblad nrd. prov. 20 sep. 1927, p. 368 (opstelling in Dr. V.B.).

Sportblad nrd. prov. 7 feb. 1928, p. 671 (terugtrekking in Dr. V.B.).

Sportkroniek 2 aug. 1928, p. 961 (verval clubnaam door ontbinding).

Sportblad nrd. prov. 21 aug. 1928, p. 290 (royement Dr. V.B. wegens wanbetaling).

Sportblad nrd. prov. 13 nov. 1928, p. 468 (idem met namen leden).

Jaarverslag van den Dr. V.B. 1928-1929 (niet meer ingeschreven).

Sportblad nrd. prov. 9 okt. 1928, p. 386 (weer toelating in Dr. V.B.).

Opmerkingen

Buinerveen was geregistreerd als 96 - 1926; Sportkroniek 2 aug. 1928, p. 961 (verval clubnaam door ontbinding).

 

Nieuwsblad van het Noorden 16 sep. 1925, p. 6 (royement Veenk. V.B. van B.V.C. wegens wanbetaling).
Sportblad nrd. prov. 24 nov. 1925, p. 523 meldt royement B.V.C. te Buinerveen in V.V.B. wegens wanbetaling.