Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Hockey Club Pinokkio

Naam Amsterdamsche Hockey Club Pinokkio
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 29 april 1932 (oprichting)
Einddatum 1945 (opheffing)
Koninklijk Besluit 8 oktober 1932 no. 31
Doelstelling

Het beoefenen van den hockeysport.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Hockey
Landelijke bond
  • K.N.H.B. (1932)
  • N.D.H.B.
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Relaties
  • Opgegaan in:

    A.M.H.C. Pinoké Amsterdam

Verantwoording gegevens

Hockey Sport 18 aug. 1932, p. 3 (toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 16 nov. 1932 no. 223 (KB; no. 1067; oprichting).

Oostelijk sportblad 7 dec. 1937, p. 5.

Adressenlijst N.D.H.B. 1940.

105 Jaar KNHB (2003), p. 225 en 340 (clubinfo Pinoké en oprichting in 1930).

Opmerkingen

Niet genoemd in Adressenlijst N.H.B.B. 1933-1934.

 

Pinokkio was in 1930 [sic] opgericht door spelers die als scholier lid waren geweest van de (christelijke) hockeyclub Famos, een onderafdeling van AMVJ. Het bestuur werd door de Duitse commissaris voor sport om een NSB-er toe te laten en propagandamateriaal toe te laten, maar besloot zichzelf op te heffen. Fuseerde kort na de bevrijding met Oh Kay tot A.M.H.C Pinoké; 105 Jaar KNHB (2003), p. 225.