Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Damesgymnastiekvereeniging A.D.V.E.N.D.O.

Naam R.K. Damesgymnastiekvereeniging A.D.V.E.N.D.O.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum juli 1921 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Regionale bond
  • D.H.G.B. (1924)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 27 juli 1921, p. 470 (plaats).

Sport illustratie 4 nov. 1924, p. 914 (plaats en D.H.G.B.).

Sport illustratie 2 dec. 1924, p. 967 (foto).

Opmerkingen

De R.K. Algemeene Sportvereeniging Advendo (Aangenaam door vermaak en nuttig door oefening) te Rotterdam, aangegaan vanaf 1 sep. 1919, had als doel: "Met bescherming der godsdienstig-zedelijke belangen, de sport in ruimen zin onder Roomsch-Katholieken in een R.-K. vereenging te beoefenen." De statuten voorzagen in de instelling van afdelingen voor afzonderlijke takken van sport, met KB 22 feb. 1922 no. 5; Bijvoegsel Staatscourant 20 apr. 1922 no. 77 (KB; no. 694; afkorting en aangegaan vanaf 1-9-1919).