Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Kralingen

Naam Gymnastiekvereeniging Kralingen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 2 september 1922 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 6 juli 1937 no. 85
Doelstelling

De lichamelijke ontwikkeling te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1929)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Turnbond (1936)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 10 (proeflid; Turnkring).

Jaarverslag K.N.G.V. 1930, p. 12 (toetreding).

Jaarverslag K.N.G.V. 1932, p. 12 (10-jarig bestaan).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 73 (Kring Rotterdam en Omstreken).

Bijvoegsel Staatscourant 18 aug. 1937 no. 158 (KB; no. 599; oprichting).

Het Turnblad 9 nov. 1940, p. 181 (plaats).

Het Turnblad 20 juni 1941, p. 98 (plaats en Kring).