Databank sport

 
English | Nederlands

W.I.A. (Wakker In Alles)

Naam W.I.A. (Wakker In Alles)
Plaats Kralingen (Rotterdam)
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 5 mei 1927 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • C.N.V.B. (-1940)
Regionale bond
  • R.C.V.B. (1927)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 27 juli 1927, p. 370 (afkorting en oprichting).

Lichaamsoefening 10 aug. 1927, p. 400 (toetreding R.C.V.B.).

Lichaamsoefening 7 nov. 1928, p. 692-693 (achtergrond van club).

Lichaamsoefening 25 apr. 1929, p. 216 (elftalfoto).

De C.N.V.B.-er 18 okt. 1939, p. 8 (adreslijst Afd. Rotterdam).

O.M. van de Onderafd. Rotterdam 2 sep. 1940 (aanvulling adreslijst).

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941 (geen nadere gegevens of speeldag).

Adresboek N.V.B. afd. Rotterdam 1941-1942 (oprichting en zaterdag).

Opmerkingen

W.I.A. werd opgericht op initiatief van het Centraal Verband van Jeugdvereenigingen op Geref. Grondslag te Kralingen; bezat drie afdelingen voor voetbal, gymnastiek en korfbal; Lichaamsoefening 27 juli 1927, p. 370.

 

De club had een voetbal, gymnastiek en korfbal-afdeling; stond alleen open voor leden van Gereformeerde J.V. en M.V.; Lichaamsoefening 7 nov. 1928.