Databank sport

 
English | Nederlands

Picus

Naam Picus
Opmerkingen over naam Voluit Sportvereeniging Picus. Vanaf aug. 1943 De Spechten.
Plaats Eindhoven
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 20 augustus 1926 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 6 april 1925 no. 46; 4 oktober 1938 no. 42
Doelstelling

De zedelijke en stoffelijke ontwikkeling harer leden te bevorderen en in het algemeen het behartigen van de belangen van haar leden gezamenlijk zoowel als afzonderlijk (1925).

De bevordering van de sportbeoefening harer leden, meer in het bijzonder de voetbalsport (1938).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1928)
Regionale bond
  • Brabantsche Voetbalbond (1926)
  • Afdeling Noord-Brabant (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 15-16 mei 1925 no. 94 (KB; no. 389; 29 jaar vanaf 22-12-1924).

Ons Zuiden 20 okt. 1926, p. 200 (registratie clubnaam in B.V.B.).

Sportkroniek 2 dec. 1926, p. 1427 (registratie clubnaam; B.V.B.).

Sportkroniek 6 sep. 1928, p. 1103 (toelating N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1928-1929 (oprichting).

Adresboek B.V.B. 1930-1931.

Sportkroniek 6 apr. 1933, p. 412 (clubhistorie).

Adresboek B.V.B. 1936-1937.

Bijvoegsel Staatscourant 4-5 nov. 1938 no. 214 (KB; no. 908; wijziging statuten).

Sportkroniek 16 feb. 1939, p. 193-194 (clubhistorie).

O.M. van den Onderafd. Nrd.-Brabant 25 sep. 1940 (indeling res. kring Eindhoven).

Sportkroniek 28 juli 1941, p. 622 (clubhistorie).

O.M. van den N.V.B. 17 aug. 1943, p. 3 (registratie naamswijziging; N.V.B. en Afd. Noord-Brabant).

O.M. van den Afd. Nrd.-Brabant 18 aug. 1943 (naamswijziging).

Opmerkingen

Picus was geregistreerd als 96 - 1926; O.M. van den N.V.B. 17 aug. 1943, p. 3 (verval clubnaam door naamswijziging).

 

Opgericht onder het personeel der Triplex-houtfabriek Picus; Sportkroniek 6 apr. 1933, p. 412.

In de statuten van 1924 bepaling dat enkel werknemers in vaste dienst van de N.V. Houtindustrie Picus, voorheen J. Bruning & Zoon, lid konden zijn van de Picusvereeniging. In de statuten van 1938 werd de naam gewijzigd van Picusvereeniging in Sportvereeniging Picus, met als oprichting 22 dec. 1924 en voor de afdeling voetbal 2 aug. 1926.

 

Bedrijfsvoetbalclub van de N.V. Houtindustrie Picus te Eindhoven; Sportkroniek 28 juli 1941, p. 622.