Databank sport

 
English | Nederlands

D.O.O. (Door Oefening Ontwikkeling)

Naam D.O.O. (Door Oefening Ontwikkeling)
Opmerkingen over naam Voluit Utrechtsche gymnastiek, athletiek- en voetbalvereeniging D.O.O.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 27 juli 1896 (eerste vermelding)
Einddatum juni 1933 (opheffing)
Koninklijk Besluit 21 mei 1900 no. 120; 27 november 1925 no. 30
Doelstelling

De gymnastiek zoveel mogelijk practisch te beoefenen en uit te breiden (1900).

De lichamelijke opvoeding te bevorderen [...] door geregelde practische beoefening der gymnastiek, athletiek, voetbal en alle overige takken van sport, die tot de lichamelijke ontwikkeling behooren (1925).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1915-1927)
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1910-1933)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 10-11 juni 1900 (KB; afkorting en oprichting Gymver. D.O.O.).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 3 (registratie clubnaam voor U.P.V.B.).

Sportkroniek 10 juni 1914, p. 853 (afkorting; gymnastiek; voetbal en athletiek-afd.).

Jaarboekje U.P.V.B. 1914-1915, p. 21 (oprichting 13-1-1908 en toetreding).

O.M. van den N.V.B. 21 sep. 1915, p. 2 en 6 (toetreding N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1915-1916.

Sportkroniek 15 okt. 1919, p. 305.

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Adreslijst U.P.V.B. 1924-1925.

Sportkroniek 14 sep. 1925, p. 995 (terugtrekking uit N.V.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 11-12 dec. 1925 no. 241 (KB; no. 1130; nieuwe statuten bij verlenging).

Jaarverslag N.V.B. 1925-1926, p. 38 (terugtrekking).

Adreslijst N.V.B. 1926-1927 (doorgehaald).

Sportkroniek 7 juli 1927, p. 811 (terugtrekking uit N.V.B.).

Sportkroniek 29 juni 1933, p. 743 (verval clubnaam door ontbinding).

Opmerkingen

Niet genoemd in Adreslijst U.P.V.B. 1925-1926.

Doorgehaald in Adreslijst N.V.B. 1926-1927 met: "4 juli 1927 bericht geen lid meer te blijven."

 

D.O.O. was geregistreerd als 32 - 1911; Sportkroniek 29 juni 1933, p. 743 (verval clubnaam door ontbinding).