Databank sport

 
English | Nederlands

D.O.V.

Naam D.O.V.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 29 augustus 1940 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 23 sep. 1940, p. 631 (registratie clubnaam; Onderafd. Utrecht).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 7 (overkomst uit aartsbisdom Utrecht).

Opmerkingen

D.O.V. was geregistreerd als 75 - 1940.

 

D.O.V. was waarschijnlijk een fusie van D.O.O. en V.V.C. vgl. Sport illustratie 10 sep. 1940, p. 645.