Databank sport

 
English | Nederlands

D.N.V.

Naam D.N.V.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 19 mei 1937 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1938-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag U.P.V.B. 1938-1939, p. 13 (toetreding).

Sportkroniek 3 aug. 1939, p. 986 (registratie clubnaam; U.P.V.B.).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Opmerkingen

D.N.V. was geregistreerd als 62 - 1939.