Databank sport

 
English | Nederlands

Dames Gymnastiek Vereeniging Aspacia

Naam Dames Gymnastiek Vereeniging Aspacia
Opmerkingen over naam Ook als Aspasia.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 4 maart 1904 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 25 juni 1909 no. 53; 20 november 1916 no. 43; 4 april 1936 no. 35
Doelstelling

Gelegenheid te geven tot lichamelijke ontwikkeling door gymnastische oefeningen en bevorderlijk te zijn aan de uitbreiding van de gymnastiek (1909).

De bevordering van den lichamelijken welstand en werkzaam te zijn aan de uitbreiding der gymnastiek (1916 en 1936).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1906)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
  • Turnkring Rotterdam en Omstreken
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 5 aug. 1909 no. 181 (KB; no. 1000; oprichting 5-3-1904).

Bijvoegsel Staatscourant 19 jan. 1917 no. 16 (KB; no. 96; oprichting 5-3-1904 en zelfstandigheid).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 105 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 441.

Bijvoegsel Staatscourant 15-16 mei 1936 no. 95 (KB; no. 345; verlenging).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 73 (Kring Rotterdam en Omstreken).

Het Turnblad 3 mrt. 1939, p. 43 (35-jarig bestaan).

Opmerkingen

In de statuten van juni 1909 aangeduid als "afdeeling van der Rotterdamsche Gymnastiek- en schermvereeniging Hercules te Rotterdam".

In 1916 niet aangesloten bij Rotterdamsche Turnbond; Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 143.

In statuten van nov. 1916 werd de naam Dames Gymnastiek Vereeniging Aspacia en verviel de toevoeging "afdeeling van de Rotterdamsche Gymnastiek- en schermvereeniging Hercules".