Databank sport

 
English | Nederlands

D.V.S.

Naam D.V.S.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1930 (eerste vermelding)
Einddatum juli 1931 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1930-1931)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportleven 3 sep. 1930, p. 375 (toetreding U.P.V.B.).

Adreslijst U.P.V.B. 1930-1931 (met potlood doorgehaald).

Sportleven 7 juli 1931, p. 317 (afgevoerd als lid U.P.V.B.).

Sportleven 1 sep. 1931, p. 421 (royement U.P.V.B.).

Opmerkingen

D.V.S. werd afgevoerd als lid naar aanleiding van "de zeer tegenwerkende houding" van bestuur en leden bij een strafonderzoek en bij een geval van fraude; Sportleven 7 juli 1931, p. 317.