Databank sport

 
English | Nederlands

Achter de Hoven

Naam Achter de Hoven
Alternatieve namen
  • S.V. N.O.A.D. (vóór aug. 1935)
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum juli 1935 (eerste vermelding)
Einddatum juni 1938 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Friesche Voetbalbond (1935-1938)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Noordelijk sportblad 9 juli 1935, p. 6 (toetreding S.V. Noad te Leeuwarden in F.V.B.).

Noordelijk sportblad 27 aug. 1935, p. 2 en 5 (naamswijziging en indeling F.V.B.).

Sportkroniek 19 sep. 1935, p. 1101 (registratie clubnaam; F.V.B.).

Noordelijk sportblad 10 mei 1938, p. 13 (ontbinding en overgang leden naar Rood Geel).

Sportkroniek 16 mei 1938, p. 626 (diverse overschrijvingen naar Rood Geel).

Sportkroniek 20 juni 1938, p. 763 (verval clubnaam door combinatie).

Opmerkingen

Achter de Hoven was geregistreerd als 75 - 1935; Sportkroniek 20 juni 1938, p. 763 (verval clubnaam door combinatie).