Databank sport

 
English | Nederlands

Rotterdamsche turnvereeniging Theseus

Naam Rotterdamsche turnvereeniging Theseus
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 21 juni 1921 (eerste vermelding)
Einddatum
Koninklijk Besluit 10 maart 1922 no. 15
Doelstelling

De beoefening der gymnastiek in het bijzonder en de bevordering der alzijdige lichaamsontwikkeling in het algemeen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 23 mei 1922 no. 100 (KB; no. 809; oprichting).

Opmerkingen

De statuten geven geen aanwijzing voor een bijzondere grondslag.