Databank sport

 
English | Nederlands

R.K.H.V. (Roomsch-Katholieke Heldersche Voetbalvereeniging)

Naam R.K.H.V. (Roomsch-Katholieke Heldersche Voetbalvereeniging)
Alternatieve namen
  • Geel Wit (vóór 17 aug. 1921)
Plaats Den Helder
Provincie Noord-Holland
Begindatum februari 1921 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • D.H.V.B. (1921)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Algemeen sportblad 10 feb. 1921, p. 9 ("eenigen tijd terug" opgericht).

Sport illustratie 3 aug. 1921, p. 495 (toetreding D.H.V.B. en maning naamswijziging).

Sport illustratie 17 aug. 1921, p. 525 (afkorting, naamswijziging en toetreding).

Algemeen sportblad 8 sep. 1921, p. 4 (opening veld R.K.V.V. Geel Wit; toetreding D.H.V.B.).

Sport illustratie 21 juni 1922, p. 398 (foto; plaats en Bond).

Opmerkingen

Speelde in 1920-1921 voor het eerst in de D.H.V.B. en werd gelijk kampioen; Sport illustratie 21 juni 1922, p. 398. --> lees 21/22 ??

 

Het eerste elftal speelde in de D.H.V.B. en het tweede en derde in de N.H.V.B. (afd. Den Helder); Algemeen sportblad 15 sep. 1921, p. 7.