Databank sport

 
English | Nederlands

Daler Gymnastiek Vereeniging (D.G.V.)

Naam Daler Gymnastiek Vereeniging (D.G.V.)
Plaats Dalen
Provincie Drenthe
Begindatum 20 augustus 1920 (oprichting)
Einddatum 1926 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 5 januari 1922 no. 69
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1921)
Regionale bond
  • Noordergewest
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag K.N.G.V. 1921, p. 10 (toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 21 feb. 1922 no. 37 (KB; no. 415; afkorting en oprichting).

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 53 (trok in 1924 bedanken in).

Het Turnblad 1 okt. 1925, p. 319-320 (eerste lustrum).

Het Turnblad 29 okt. 1925, p. 350 (foto bij eerste lustrum).

Jaarverslag K.N.G.V. 1926, p. 9 (bedankt per 1 jan. 1927).