Databank sport

 
English | Nederlands

Volksklassen voor Gymnastiek

Naam Volksklassen voor Gymnastiek
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 januari 1876 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 25 september 1891 no. 37; 23 juni 1914 no. 60
Doelstelling

De bevordering van lichaamsoefening bij jongelieden uit de volksklasse.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 24 okt. 1891 (KB).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 13 aug. 1914 no. 188 (KB; no. 1633; wijziging statuten).