Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Lawn Tennis Club Animo

Naam Amsterdamsche Lawn Tennis Club Animo
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum mei 1918 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B.
Regionale bond
  • Westelijk District
  • District Amsterdam
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 14 mei 1918, p. 727 (toetreding).

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1927, 1933 en 1939.

Opmerkingen Niet genoemd 19218-1927.