Databank sport

 
English | Nederlands

Utrechtsche gymnastiek- en schermvereeniging Astra

Naam Utrechtsche gymnastiek- en schermvereeniging Astra
Opmerkingen over naam Latijns voor: De Sterren.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 13 maart 1908 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 22 januari 1909 no. 7
Doelstelling

De beoefening van gymnastiek en schermen onder de leerlingen der gemeente hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus voor jongen te Utrecht.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Regionale bond
  • Utrechtsche Turnbond (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 26 feb. 1909 no. 48 (KB; no. 281; betekenis en oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 145 (Utrechtsche Turnbond; niet aangesloten bij N.G.V.).