Databank sport

 
English | Nederlands

Buinen

Naam Buinen
Plaats Buinen
Provincie Drenthe
Begindatum september 1930 (eerste vermelding)
Einddatum februari 1938 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Drentsche Voetbalbond (1930-1938)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Nieuwsblad van het Noorden 18 sep. 1930, p. 13 (indeling Dr. V.B. Noord 3 B).

Sportblad nrd. prov. 17 feb. 1931, p. 750 (registratie clubnaam in Dr. V.B.).

Sportkroniek 23 feb. 1931, p. 271 (registratie clubnaam; Dr. V.B.).

Nieuwsblad van het Noorden 18 okt. 1935, p. 14 (Dr. V.B. Noord).

Sportkroniek 21 feb. 1938, p. 246 (verval clubnaam door ontbinding).

Opmerkingen

Buinen was geregistreerd als 16 - 1931; Sportkroniek 21 feb. 1938, p. 246 (verval clubnaam door ontbinding).


Sportblad nrd. prov. 25 nov. 1930, p. 557 onder O.M. van Dr. V.B.: "Een verzoek der V.V. Buinen haar naam te mogen veranderen in Kwiek, wordt, behoudens goedkeuring van den K.N.V.B. goedgevonden." Zie ook Nieuwsblad van het Noorden 21 nov. 1930, p. 12.