Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging O.D.I. (Ontspanning Door Inspanning)

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging O.D.I. (Ontspanning Door Inspanning)
Plaats Delft
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 28 november 1913 (oprichting)
Einddatum april 1934 (opheffing)
Koninklijk Besluit 18 april 1922 no. 6
Doelstelling

Het beoefenen en verbreiden der gymnastiek onder Christelijke jongelieden.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1922-1925)
Regionale bond
  • Gewest Holland (1932-1934)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 20 juni 1922 no. 118 (KB; no. 1159; afkorting en oprichting).

Lichaamsoefening 11 mrt. 1925, p. 5 (bedankt voor N.C.G.V. om geldelijke redenen).

Lichaamsoefening 1 apr. 1925, p. 6 (toetreding N.C.G.V. in 1922).

Lichaamsoefening 24 juni 1925, p. 4 (niet aangesloten bij N.C.G.V.).

Lichaamsoefening 3 feb. 1926, p. 4 (afgeschreven in Jaarverslag 1925).

Lichaamsoefening 1 sep. 1932, p. 392 (afkorting en toetreding Gewest Holland).

Lichaamsoefening 19 apr. 1934, p. 227 (ontbinding als gewestelijk lid).

Opmerkingen

In okt. 1924 afgeschreven als Bondslid; Lichaamsoefening 1 apr. 1925, p. 6.