Databank sport

 
English | Nederlands

Lisse

Naam Lisse
Opmerkingen over naam Voluit R.K. Voetbalvereeniging L.F.C Lisse (Lissesh Football-Club Lisse).
Alternatieve namen
  • L.F.C. (Lissesche Football Club) (1921-1924)
  • L.S.V. (1924)
Plaats Lisse
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 21 juni 1921 (oprichting)
Einddatum 1981 (opheffing)
Koninklijk Besluit 1 februari 1922 no. 42
Doelstelling

Om, met bescherming en verzorging der godsdienstig-zedelijke belangen, de voetbalsport onder Roomsch Katholieken en in een R.K. vereeniging te beoefenen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (-1932)
  • I.V.C.B. (1932-1940)
  • K.N.V.B. (1940)
Regionale bond
  • D.H.V.B. (1921-1940)
  • Afdeling Leiden (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Relaties
  • Opgegaan in:

    F.C. Lisse

Verantwoording gegevens

Sport illustratie 21 sep. 1921, p. 603 (toetreding L.F.C. Lisse in D.H.V.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 24 mrt. 1922 no. 60 (KB; no. 578; oprichting).

Sport illustratie 12 sep. 1923, p. 591 (indeling Lisse in D.H.V.B.).

Sport illustratie 4 mrt. 1924, p. 236 (L.F.C. wordt L.S.V.).

Sport illustratie 27 apr. 1926, p. 269 (registratie clubnaam voor D.H.V.B.).

Sport illustratie 26 juli 1932, p. 731 (eindstand R.K.F. 2 O).

Sport illustratie 6 sep. 1932, p. 826 (indeling I.V.C.B.).

Sport illustratie 11 sep. 1934, p. 1046 (indeling reserves Centrum).

Sport illustratie 18 sep. 1934, p. 1062 (I.V.C.B.).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor D.H.V.B.).

Sport illustratie 30 juli 1940, p. 567 (eindstand reserves in Centrum).

Sport illustratie 6 aug. 1940, p. 577 (eindstand I.V.C.B. West 2).

Sportkroniek 2 sep. 1940, p. 582 (toetreding N.V.B.).

Adresboek N.V.B. 1940-1941 (oprichting).

Sportkroniek 10 mrt. 1941, p. 193 (registratie clubnaam; N.V.B.).

Jaarverslag N.V.B. Afd. Leiden 1940-1941, p. 29-31 (eindstand reserves).

Adresboek KNVB-Leiden 1992-1993 (oprichting).

Site FC Lisse (clubhistorie).

Opmerkingen

Lisse was geregistreerd als 20 - 1941.

 

De club was volgens de statuten aangesloten bij de R.K. Sportcentrale, genaamd het R.K. Sport-comité St. Vitus te Lisse.

 

In 1981 fuseerde Lisse met Lisser Boys tot FC Lisse, dat op zaterdag en zondag speelt.