Databank sport

 
English | Nederlands

De Pioniers

Naam De Pioniers
Opmerkingen over naam Voluit R.K.S.V. De Pioniers. Vanaf juli 1942 R.K.S.V.D.P.
Plaats Hillegersberg (Rotterdam)
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 18 juli 1934 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • D.H.V.B. (1934-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 18 sep. 1934, p. 1072 (toetreding met Hillegersberg).

Idem 13 nov. 1934, p. 1329 (toetreding). 

Sport illustratie 17 aug. 1937, p. 1027 (registratie clubnaam R.K.F. in D.H.V.B.).

Idem 11 juli 1939, p. 835 N (eerste lustrum).

Sport illustratie 11 juni 1940, p. 472 (eindstand Zuid).

Sport illustratie 23 juli 1940, p. 551 (oprichting 16-7-1934).

O.M. van de Onderafd. Rotterdam 2 sep. 1940 (aanvulling adreslijst).

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941 (Pioniers zonder nadere gegevens).

Adresboek N.V.B. afd. Rotterdam 1941-1942 (oprichting Pioniers met S.V.D.P. erbij).

Sportkroniek 16 juli 1942, p. 576 (registratie naamswijziging; Afd. Rotterdam).

Opmerkingen

De club had in 1938 een voetbal-, tennis- en dameshockeyafdeling; Sport illustratie 2 aug. 1938, p. 1007.

 

R.K.S.V.D.P. was geregistreerd als 57 - 1942.