Databank sport

 
English | Nederlands

Bataafsche Lawn Tennis Club

Naam Bataafsche Lawn Tennis Club
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum september 1913 (eerste vermelding)
Einddatum maart 1919 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B. (1915)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Officieel jaarboekje van den N.L.T.B. 1914, p. 43.

Sportkroniek 21 dec. 1915, p. 436 (toetreding N.L.T.B.).

Officieel jaarboekje N.L.T.B. 1917.

Sportkroniek 26 mrt. 1919, p. 683 (ontbinding).

Opmerkingen

Niet genoemd onder clubs in 1914 en niet in 1924.

Bataafsche L.T.C. werd op 1 jan. 1916 gewoon bondslid; Officieel jaarboekje N.L.T.B. 1917, p. 43.