Databank sport

 
English | Nederlands

D.V.S.U. (Door Vriendschap Sterk Utrecht)

Naam D.V.S.U. (Door Vriendschap Sterk Utrecht)
Opmerkingen over naam In 1940-1941 ook als D.E.C. (U).
Alternatieve namen
  • D.E.C.U. (okt. 1940 t/m okt. 1941)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 15 maart 1933 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1933-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 32.

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (toetreding R.K.U.V.B. en indeling District 1).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 3 okt. 1939, p. 1170 (indeling D.V.S.U. in Distr. 1 vervalt).

Sport illustratie 13 aug. 1940, p. 596 (vervalt in adreslijst R.K.U.V.B.).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (D.E.C. opgericht 15-3-1940).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 7 (overkomst uit aartsbisdom Utrecht).

Sportkroniek 23 jan. 1941, p. 58 (registratie D.E.C.U. voor D.E.C.; Onderafd. Utrecht).

Sportkroniek 13 okt. 1941, p. 848 (registratie naamswijziging; Afd. Utrecht).

Adreslijst N.V.B. afd. Utrecht 1941-1942 (D.V.S.U. opgericht 15-3-1933).

Opmerkingen

D.E.C.U. was geregistreerd als 7 - 1941; Sportkroniek 13 okt. 1941, p. 848 (verval clubnaam door naamsverandering).

 

D.V.S.U. was geregistreerd als 82 - 1941.

 

D.V.S.U. was gevestigd in de O.L.V.-parochie; Sport illustratie 18 feb. 1936, p. 179.