Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Schiebroek

Naam Gymnastiekvereeniging Schiebroek
Plaats Schiebroek (Rotterdam)
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1937 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1937)
Regionale bond
  • Turnkring Rotterdam en Omstreken (1941)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag K.N.G.V. 1937, p. 11 (toetreding).

Het Turnblad 17 feb. 1939, p. 34 (plaats).

Het Turnblad 20 juni 1941, p. 98 (plaats en Kring).