Databank sport

 
English | Nederlands

K.D.S. (Kracht Door Samenwerking)

Naam K.D.S. (Kracht Door Samenwerking)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 6 september 1934 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1934-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 51.

Sport illustratie 9 okt. 1934, p. 1165 (toetreding en indeling R.K.U.V.B. District 1).

Sport illustratie 17 aug. 1937, p. 1025 (registratie clubnaam R.K.F. in R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 525 (eindstand District 1).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Sportkroniek 10 mrt. 1941, p. 193 (registratie clubnaam; Onderafd. Utrecht).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 8 (overkomst uit aartsbisdom Utrecht).

Opmerkingen

K.D.S. was geregistreerd als 20 - 1941.