Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Schaak Club (A.S.C.)

Naam Amsterdamsche Schaak Club (A.S.C.)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 februari 1886 (oprichting)
Einddatum 1968 (opheffing)
Koninklijk Besluit 19 januari 1918 no. 14
Doelstelling

Het bevorderen van het schaakspel en de beoefening daarvan in den ruimsten zin.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Schaken
Landelijke bond
  • K.N.S.B.
Regionale bond
  • Noord-Hollandsche Schaakbond
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

H.J.G.M. Scholten, “Het loopt ongenadiglijk mat”. Het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw. De sociaal-culturele achtergrond van het ontstaan van schaakverenigingen (Bilthoven 1999), p. 567.

Nederlandsche Sport 20 juni 1891, p. 18 (wedstrijd).

TNSB mrt. 1896, p. 72 (10-jarig bestaan).

TNSB jan. 1910, p. 2.

TNSB feb. 1911, p. 26 (ledenlijst N.S.B.).

TNSB aug. 1913, p. 214 (N.H.S.B.).

TNSB feb. 1916, p. 37-39 (30-jarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 6 mei 1918 no. 105 (KB; no. 523; oprichting).

TNSB mrt. 1921, p. 53 (35 jaar).

TNSB apr. 1926, p. 126 (40 jaar).

TKNSB mrt. 1936, p. 71 (50 jaar).

Ledenlijst K.N.S.B. nov. 1940: N.H.S.B. nr. 2.

Opmerkingen

In 1900 toegetreden tot de N.S.B.; TNSB mrt. 1900, p. 49.

In de statuten van 1918 wordt gemeld dat de Amsterdamsche Schaakclub was opgericht op 12 februari 1917, maar "is ontstaan uit de voortzetting van de Amsterdamsche Schaakclub, opgericht 1 februari 1886."