Databank sport

 
English | Nederlands

E.M.I. (zaterdag)

Naam E.M.I. (zaterdag)
Opmerkingen over naam Vanaf dec. 1941 Alcyon.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 22 juni 1940 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting en zaterdag).

Sportkroniek 4 dec. 1941, p. 1035 (registratie naamswijziging: Afd. Utrecht).

Opmerkingen

Alcyon was geregistreerd als 97 - 1941.