Databank sport

 
English | Nederlands

S.D.S. (Sterk Door Samenspel)

Naam S.D.S. (Sterk Door Samenspel)
Plaats Wervershoof
Provincie Noord-Holland
Begindatum juli 1923 (eerste vermelding)
Einddatum mei 1926 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Regionale bond
  • Noord-Hollandsche Korfbalbond (1923-1926)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Algemeen sportblad 26 juli 1923, p. 18 (afkorting en toetreding N.H.K.B.).

Algemeen sportblad 27 mei 1926, p. 7 (ontbinding in N.H.K.B.).

Algemeen sportblad 29 juli 1926, p. 5 (bedankt in Jaarverslag N.H.K.B. 1925/1926).