Databank sport

 
English | Nederlands

Dames Gymnastiekvereeniging De Turnkring

Naam Dames Gymnastiekvereeniging De Turnkring
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 3 november 1915 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 4 maart 1916 no. 44
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1916)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 7 juni 1916 no. 133 (KB; no. 616; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 105 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 724.

Opmerkingen

In 1916 niet aangesloten bij Rotterdamsche Turnbond; Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 143.

 

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 10 Turnkring te Rotterdam bedankt per 1 jan. 1930.