Databank sport

 
English | Nederlands

A.V.S. (Abraham Van Stolk)

Naam A.V.S. (Abraham Van Stolk)
Opmerkingen over naam Naar bekende Rotterdammer die beschermheer of erelid van diverse clubs in Rotterdam was.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 25 november 1920 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1921-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 14.

Sportrevue 't Stadion 6 sep. 1921, p. 89 (toetreding A.V.S. in R.V.B.).

Sportrevue 't Stadion 4 okt. 1921, p. 176 (registratie clubnaam in R.V.B.).

Sportkroniek 7 okt. 1921, p. 235 (registratie clubnaam; R.V.B.).

Adreslijst R.V.B. 1921-1922.

Sportkroniek 28 aug. 1930, p. 1078 (R.V.B.).

Adresboek R.V.B. 1932-1933 (oprichting).

Adresboek R.V.B. 1939-1940.

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941.

Opmerkingen

A.V.S. was geregistreerd als 15 - 1921; Adresboek R.V.B. 1933-1934.

 

De club bestond uit personeel van de bekende fa. Stolk's Houthandel; Sportrevue 't Stadion 4 okt. 1921, p. 179 (met foto).

 

Sportrevue 't Stadion 19. 1922, p. 526: foto van "het voetbalelftal gerecruteerd uit 't personeel van de papierfirma Stolk & Reese".

 

De club was een "ondernemingselftal", verbonden aan A. van Stolk en Zn.; Sportkroniek 23 aug. 1928, p. 1043.

 

Voetbalvereeniging V.S. & R. (Van Stolk & Reese) te Rotterdam, opgericht 1-11-1920, met als doel: "De beoefening van het voetbalspel en aanverwante takken van sport" met KB 18 nov. 1921 no. 45; Bijvoegsel Staatscourant 27-28 jan. 1922 no. 20 (KB; no. 88).