Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Dames Gymnastiekvereeniging Excelsior

Naam R.K. Dames Gymnastiekvereeniging Excelsior
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum februari 1924 (eerste vermelding)
Einddatum 1924 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Het Centrum 25 feb. 1924, p. 10 (clubgegevens; in parochie St. Aloysius).