Databank sport

 
English | Nederlands

Velox

Naam Velox
Opmerkingen over naam Voluit Utrechtsche athletiek- en voetbalvereeniging Velox.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 12 mei 1902 (oprichting)
Einddatum 1 september 2001 (opheffing)
Koninklijk Besluit 2 mei 1929 no. 100; 9 april 1932 no. 42
Doelstelling

De beoefening van de athletiek en het voetbalspel te bevorderen, mede als middel voor lichamelijke ontwikkeling.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1916)
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1907-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Het Sportblad 3 okt. 1907, p. 23 (toetreding Velon (sic) in U.P.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 23 juli 1912, p. 2 (registratie clubnaam; U.P.V.B.).

Jaarboekje U.P.V.B. 1914-1915, p. 21 (oprichting en toetreding).

O.M. van den N.V.B. 30 aug. 1916, p. 6 (toetreding N.V.B.).

Het Sportblad 31 aug. 1916, p. 13 (toetreding N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1916-1917.

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Adreslijst U.P.V.B. 1921-1922.

Bijvoegsel Staatscourant 18 juni 1929 no. 116 (KB; no. 577; oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 9 juni 1931 no. 109 (KB; no. 466; verlenging).

Adreslijst U.P.V.B. 1938-1939.

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941.

Opmerkingen

Velox was geregistreerd als 30 - 1912.

 

De club is op 1 sep. 2001 opgegaan in VSC; VVV, p. 104.

 

U.P.V.B. meldt in O.M. dat U.F.C. haar vroegere naam Velox weer mag voeren; Het Sportblad 1 aug. 1912, p. 22. Op dezelfde pagina royement Gld. V.B. van Velox te Wageningen.