Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiek- en schermvereeniging Almelo

Naam Gymnastiek- en schermvereeniging Almelo
Plaats Almelo
Provincie Overijssel
Begindatum 1875 (eerste vermelding)
Einddatum 1890 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 27 oktober 1885 no. 20
Doelstelling

De lichamelijke ontwikkeling harer leden te bevorderen door het houden van oefeningen in de gymnastiek en wapenhandel onder gepaste leiding.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1875-1881, 1886-1890)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 22 jan. 1886 (KB).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nrs. 27 en 151.