Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Wilhelmina

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Wilhelmina
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 27 oktober 1903 (oprichting)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 26 juli 1922 no. 27
Doelstelling

Het beoefenen van het volledige stelsel lichaamsoefeningen, nl.: gymnastiek, openluchtspelen, lichte athletiek, en mede te werken aan de bevordering van een harmonische ontwikkeling van lichaam en geest.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1914)
Regionale bond
  • Geldersch Overijsselsch Gewest
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 1-2 sep. 1922 no. 170 (KB; no. 1762; oprichting).

Christelijk Sportblad 9 apr. 1924, p. 7 (20-jarig bestaan).

Lichaamsoefening 1 apr. 1925, p. 5 (toetreding N.C.G.V. in 1914).

Oostelijk sportblad 8 mei 1928, p. 11 (25-jarig bestaan).

Lichaamsoefening 6 juni 1928, p. 362-363 (idem).

Lichaamsoefening 25 juli 1928, p. 466-469 (clubhistorie).

Idem 2 nov. 1933, p. 500.

Opmerkingen

In 1927 bestond de dames-afdeling vijf jaar, nadat twee eerdere pogingen om zo'n afdeling op te richten waren mislukt; Lichaamsoefening 27 juli 1927, p. 369.

 

Begon als onderafdeling van de Chr. Jongelingsvereeniging, maar werd op 1 okt. 1921 een zelfstandige vereniging. De dames-afdeling werd op 21 juni 1922 opgericht; Lichaamsoefening 25 juli 1928, p. 468.