Databank sport

 
English | Nederlands

[Christelijke Korfbalclub] Animo

Naam [Christelijke Korfbalclub] Animo
Plaats Weesp
Provincie Noord-Holland
Begindatum februari 1938 (eerste vermelding)
Einddatum januari 1940 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • C.K.B. (1938-1940)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 23 feb. 1938, p. 2 ("pas opgerichte vereeniging in Weesp").

Lichaamsoefening 23 mrt. 1938, p. 7 (toetreding buitengewoon lid C.K.B.).

Lichaamsoefening 5 apr. 1939, p. 6 (eenjarig bestaan).

Lichaamsoefening 24 jan. 1940, p. 5 (ontbinding).

Opmerkingen

Heeft zich opgeheven door teruglopend ledental en invordering speelveld door defensie; Lichaamsoefening 24 jan. 1940, p. 5.