Databank sport

 
English | Nederlands

Dames Gymnastiek- en Athletiekvereeniging Nieuw-Brunhilde

Naam Dames Gymnastiek- en Athletiekvereeniging Nieuw-Brunhilde
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 17 februari 1925 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 13 juni 1925 no. 40
Doelstelling

De lichamelijke opvoeding en ontwikkeling te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1936)
Regionale bond
  • Turnkring Den Haag en Omstreken
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 10-11 juli 1925 no. 132 (KB; no. 605; oprichting).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 11 (toetreding) en 73 (Kring Den Haag en Omstreken).

Het Turnblad 1 mrt. 1940, p. 36 (15-jarig bestaan).

Leiden zoals het was. Deel 15: Sporters en hun clubs, p. 350-351.