Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Sparta

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Sparta
Plaats Zwolle
Provincie Overijssel
Begindatum december 1932 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V.
Regionale bond
  • Geldersch Overijsselsch Gewest (1933)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 22 dec. 1931, p. 593 (plaats; nieuwe directeur).

Lichaamsoefening 27 juli 1933, p. 353 (toetreding Gewestelijk lid).