Databank sport

 
English | Nederlands

M.V.C.

Naam M.V.C.
Plaats Millingen
Provincie Gelderland
Begindatum (eerste vermelding)
Einddatum mei 1922 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (1920)
Regionale bond
  • R.K.V.B. Den Bosch
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Het Centrum 24 sep. 1920, p. 2 (M.V.C. in R.K.F.).

Sport illustratie 6 apr. 1921, p. 212 (plaats; R.K.F.).

Sport illustratie 19 apr. 1922, p. 254 (royement R.K.F. wegens schuld).

Sport illustratie 3 mei 1922, p. 285 (royement R.K.F. wegens schuld).

Sport illustratie 10 mei 1922, p. 298 (idem met namen leden).

Sportkroniek 29 mei 1922, p. 682 (overname N.V.B. royement door R.K.F.).

Sport illustratie 6 sep. 1922, p. 571 (rehabilitatie door R.K.F.).

Sport illustratie 1 nov. 1922, p. 699 (adreslijst R.K.V.B. Den Bosch).

Opmerkingen

Adresboek N.V.B. 1940-1941 met Millingen zonder nadere gegevens.