Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiek- en schermvereeniging Jahn

Naam Christelijke gymnastiek- en schermvereeniging Jahn
Alternatieve namen
  • Advendo (1916-??)
  • Adolf Spies (??-??)
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 augustus 1916 (oprichting)
Einddatum september 1930 (opheffing)
Koninklijk Besluit 10 juli 1920 no. 64
Doelstelling

Het beoefenen van het volledige stelsel lichaamsoefeningen, n.l.: gymnastiek, openluchtspelen, lichte athletiek en schermen en mede te werken aan de bevordering van een harmonische ontwikkeling van lichaam en geest.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1919-1930)
Regionale bond
  • Gewest Holland
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Relaties
  • Opgegaan in:

    C.V.L.O. Leiden

Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 2 sep. 1920 no. 170 (KB; no. 2136; oprichting).

Christelijk Sportblad 16 apr. 1924, p. 5 (clubbericht).

Christelijk Sportblad 3 dec. 1924, p. 3-4 (bestaat minstens 8 jaar).

Lichaamsoefening 1 apr. 1925, p. 5 (toetreding N.C.G.V. in 1919).

Lichaamsoefening 13 jan. 1926, p. 2-3 (chr. gymn.- en schermver.).

Lichaamsoefening 1 sep. 1926, p. 4 en 7 (foto en clubhistorie bij 10-jarig bestaan).

Lichaamsoefening 19 sep. 1928, p. 577.

Lichaamsoefening 18 sep. 1930, p. 477-478 (fusie met Hestia tot C.V.L.O.).

 

Idem, 2 nov. 1933, p. 500.

Opmerkingen

Jahn "stelt zich op Protestantsch Christelijk, doch niet kerkelijk standpunt" volgens de statuten van 1920.

In 1924 nam de club afscheid van haar leider De Bruijn "na een arbeid van acht lange jaren"; Christelijk Sportblad 3 dec. 1924, p. 3-4.

 

Jahn, opgericht als Advendo en later ook Adolf Spiess geheten, was de oudste N.C.G.V. club van Leiden; Lichaamsoefening 1 sep. 1926, p. 4 en 7.

 

Melding oprichting Chr. Heeren Gymnastiekver. F.L. Jahn in Leiden; Lichaamsoefening 12 dec. 1929, p. 601.

 

Lichaamsoefening 31 mei 1934, p. 314 noemt Chr. gym. vereen. Jahn te Leiden.