Databank sport

 
English | Nederlands

Saestum

Naam Saestum
Opmerkingen over naam Naar vroegere heerlijkheid Saestum.
Plaats Zeist
Provincie Utrecht
Begindatum 6 januari 1926 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • I.V.C.B. (1935-1940)
  • K.N.V.B. (1940)
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1926-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 183.

Sport illustratie 16 mrt. 1926, p. 175 (toetreding R.K.U.V.B.).

Sportkroniek 10 juni 1926, p. 719 (registratie clubnaam; R.K.F. Utrecht).

Sport illustratie 20 juli 1926, p. 470 (registratie clubnaam door R.K.F.).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling District 1).

Sport illustratie 11 feb. 1936, p. 147 (10-jarig bestaan).

Sport illustratie 14 juli 1936, p. 824 (promotie in Jaarverslag I.V.C.B. 1935/1936).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 526 (eindstand reserves in District 1).

Sport illustratie 6 aug. 1940, p. 577 (eindstand I.V.C.B. West 1).

Sportkroniek 2 sep. 1940, p. 582 (toetreding N.V.B.).

Adresboek N.V.B. 1940-1941 (oprichting).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 8 (overkomst uit aartsbisdom Utrecht).

Opmerkingen

Saestum was geregistreerd als 46 - 1926.

 

Opgericht "met daadwerkelijke steun van de geestelijkheid"; Stichtsche sport 3 aug. 1926, p. 654.

 

Bedankte in aug. 1931 als lid van de Kring Gooi- en Eemland; Sport illustratie 30 aug. 1932, p. 808.