Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging O.D.I. (Ontspanning Door Inspanning)

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging O.D.I. (Ontspanning Door Inspanning)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 mei 1919 (oprichting)
Einddatum februari 1922 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 9 februari 1920 no. 142
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek [met grondslag de Heilige Schrift, Gods onfeilbaar Woord].

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1919-1922)
  • K.N.G.V. (1923)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 15 mrt. 1920 no. 52 (KB; no. 831; afkorting en oprichting).

Jaarverslag K.N.G.V. 1923, p. 9 (toetreding) en 10 (afgeschreven).

Lichaamsoefening 1 apr. 1925, p. 5 (lid N.C.G.V. in 1919-1922).