Databank sport

 
English | Nederlands

A.C.G.V. (Arnhemsche Christelijke Gymnastiek Vereeniging)

Naam A.C.G.V. (Arnhemsche Christelijke Gymnastiek Vereeniging)
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 25 maart 1922 (oprichting)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 5 december 1922 no. 40; 13 april 1933 no. 51
Doelstelling

De bevordering der algemeene lichamelijke oefening en alzoo te bevorderen de lichamelijke ontwikkeling van haar leden en daardoor werkzaam te zijn tot eer en verheerlijking van Gods naam.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1925)
Regionale bond
  • Geldersch Overijsselsch Gewest
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 23 jan. 1923 no. 16 (KB; no. 75; afkorting en oprichting).

Lichaamsoefening 13 mei 1925, p. 7-8 (afkorting; uitvoering).

Lichaamsoefening 3 feb. 1926, p. 4 (toetreding in Jaarverslag 1925).

Lichaamsoefening 19 sep. 1928, p. 577 (ledenlijst N.C.G.V.).

Lichaamsoefening 27 mrt. 1930, p. 163 (foto).

Lichaamsoefening 17 mrt. 1932, p. 129 (oprichtingsdatum).

Bijvoegsel Staatscourant 9-10 juni 1933 no. 111 (KB; no. 410; wijziging statuten).

Opmerkingen

In 1930 richtte A.C.G.V. in Arnhem-Oost een onderafdeling op; Lichaamsoefening 26 juni 1930, p. 342.