Databank sport

 
English | Nederlands

P.E.C. (Prins Hendrik - Ende desespereert niet Combinatie)

Naam P.E.C. (Prins Hendrik - Ende desespereert niet Combinatie)
Opmerkingen over naam Voluit Zwolsche voetbal- en athletiekvereeniging P.E.C.
Plaats Zwolle
Provincie Overijssel
Begindatum 12 juni 1910 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 27 februari 1922 no. 67; 24 september 1926 no. 50; 27 oktober 1937 no. 32
Doelstelling

Het beoefenen van het voetbalspel en de athletiek en het bevorderen van de belangen daarvan (1922).

Het beoefenen van de lichamelijke sport in het algemeen, in het bijzonder het voetbalspel en de athletiek, en het bevorderen van de belangen daarvan (1926 en 1937).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1910)
Regionale bond
  • Noord-Centrale Voetbalbond (1910-1940)
  • Afdeling Zwolle (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Fusie van:

    Prins Hendrik Zwolle

    Ende Desespereert Niet Zwolle 

Verantwoording gegevens

Het Sportblad 7 juli 1910, p. 7 (fusie P.H. en E.D.N. tot P.E.C.).

Voetbal-jaarboekje 1910-1911, p. 186 (N.C.V.B.) en 200 (N.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 4 (registratie clubnaam voor N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1911-1912.

Voetbal jaarboekje 1912-1913, p. 282 (N.C.V.B.).

Sportkroniek 1 okt. 1919, p. 254 (N.C.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting 10-6-1910).

Bijvoegsel Staatscourant 5-6 mei 1922 no. 88 (KB; no. 763; afkorting en oprichting).

Adreslijst N.V.B. 1923-1924 (oprichting 12-6-1910).

Bijvoegsel Staatscourant 15-16 okt. 1926 no. 200 (KB; no. 934; wijziging statuten).

Oostelijk sportblad 23 apr. 1929, p. 6 (kampioensfoto).

Sportkroniek 13 juni 1935, p. 729 (clubhistorie).

Oostelijk sportblad 18 juni 1935, p. 8-11 (clubhistorie met foto's).

Bijvoegsel Staatscourant 17-18 dec. 1937 no. 244 (KB; no. 923; nieuwe statuten bij verlenging).

Adreslijst N.C.V.B. 1938-1939.

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

PO en ZC 17 sep. 1940, p. 4 (indeling reserves Onderafd. Zwolle).

Adresboek K.N.V.B.-Zwolle 1949-1950 (oprichting).

Opmerkingen

P.E.C. was geregistreerd als 32 - 1911.

 

O.M. van den N.V.B. 16 aug. 1910, p. 2 meldt dat Prins Hendrik voortaan in de N.V.B. P.E.C. heet.

 

In 1916 werd P.E.C. ondersteunend lid van de N.C.V.B. omdat geen van de elftallen in de N.C.V.B. speelde; Sportkroniek 17 okt. 1916, p. 264.