Databank sport

 
English | Nederlands

Frans Smulders

Naam Frans Smulders
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1939 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Kantoor Voetbalbond (-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag U.K.V.B. 1939-1940, p. 12 (eindstand).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting 28-8-1940 en zaterdag).

Sportkroniek 10 mrt. 1941, p. 193 (registratie clubnaam; Onderafd. Utrecht).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 8 (overgekomen uit de U.K.V.B.).

Opmerkingen

Frans Smulders was geregistreerd als 20 - 1941.

 

De club was verbonden met de Machinefabriek Frans Smulders; Jaarverslag U.K.V.B. 1939-1940, p. 4.