Databank sport

 
English | Nederlands

R.Z.C.

Naam R.Z.C.
Opmerkingen over naam Vanaf nov. 1942 Odin.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1 augustus 1940 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Fusie van:

    R.C.U.

    Zeevogels

Verantwoording gegevens

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Sportkroniek 26 jan. 1942, p. 82 (registratie clubnaam; Afd. Utrecht).

Sportkroniek 24 nov. 1942, p. 932 (registratie naamswijziging; Afd. Utrecht).

Adreslijst N.V.B. afd. Utrecht 1942-1943 (Odin opgericht 15-8-1940).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1942-1943, p. 2 (naamswijziging).

Opmerkingen

R.Z.C. was geregistreerd als 8 - 1942.

 

Odin was geregistreerd als 76 - 1942.