Databank sport

 
English | Nederlands

C.J.V.V. (Christelijke Jongelieden Voetbal Vereeniging)

Naam C.J.V.V. (Christelijke Jongelieden Voetbal Vereeniging)
Alternatieve namen
  • C.V.V. (vóór jan. 1926)
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 20 maart 1920 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • C.N.V.B. (1932-1933)
Regionale bond
  • A.Z.M.C. (1920)
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1921-1932, 1933-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 20.

Am. Dagblad De Eemlander 9 okt. 1920, p. 2 (C.V.V. in A.Z.M.C.).

Algemeen sportblad Utrecht 17 jan. 1922, p. 154 (C.V.V. in Amersf. zaterdagcomp.).

Algemeen sportblad Utrecht 6 juni 1922, p. 414 (eindstand Amersf. zaterdagcomp.).

Jaarverslag U.P.V.B. 1923-1924, p. 27 (C.V.V. in Amersfoortsche zaterdagcompetitie).

Sportkroniek 11 jan. 1926, p. 45 (registratie naamswijziging zonder Bond).

Stichtsche sport 26 jan. 1926, p. 142 (registratie naamswijziging in U.P.V.B.).

Lichaamsoefening 7 nov. 1929, p. 541 (aansluiting C.N.V.B.).

Sportleven 1 okt. 1930, p. 439 (U.P.V.B. zaterdag).

Sportleven 8 sep. 1931, p. 440 (U.P.V.B. zaterdag).

Lichaamsoefening 15 sep. 1932, p. 413 (toetreding als gewoon lid C.N.V.B.).

Lichaamsoefening 10 aug. 1933, p. 371 (genoemd als bedankt als Bondslid).

Sportleven 10 okt. 1933, p. 435 (toetreding).

Jaarverslag U.P.V.B. 1933-1934, p. 12 (weer toetreding zaterdag).

Adreslijst U.P.V.B. 1934-1935 (oprichting).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting; zaterdag).

Site CJVV Amersfoort.

Opmerkingen

C.J.V.V. was geregistreerd als 3 - 1926.

C.J.V.V. kon in 1929-1930 niet in de C.N.V.B. spelen, aangezien zij reeds ingeschreven was bij de G.E.E.Z.C.; Lichaamsoefening 7 nov. 1929, p. 541.