Databank sport

 
English | Nederlands

Borne

Naam Borne
Opmerkingen over naam Voluit Bornsche Voetbal Vereeniging Borne.
Alternatieve namen
  • B.V.V. (vóór okt. 1912)
Plaats Borne
Provincie Overijssel
Begindatum 15 maart 1912 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 27 februari 1922 no. 67
Doelstelling

Het voetbalspel en aanverwante sporten onder haar leden te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1919)
Regionale bond
  • Twentsche Voetbalbond (1912-1940)
  • Afdeling Twente (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Het nieuws van den dag 18 sep. 1912, p. 8 (indeling Borne in T.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 15 okt. 1912, p. 3 (registratie naamswijziging; T.V.B.).

Voetbal-jaarboekje 1913-1914, p. 295 (Borne in T.V.B.).

Sportkroniek 20 aug. 1919, p. 126 (toetreding N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1919-1920.

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 5-6 mei 1922 no. 88 (KB; no. 781; oprichting).

De IJsselstreek 9 mei 1922, p. 6 (10-jarig bestaan B.V.V. te Borne).

Jaarverslag T.V.B. 1928-1929, p. 46-47 (eindstanden reserves).

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

Sportkroniek 18 sep. 1941, p. 767 (reserves in Afd. Twente).

Bos, Twentse ros, p. 27 en 69.

Site bvv Borne (clubhistorie noemt als oude naam De Eendracht).

Opmerkingen

Borne was geregistreerd als 42 - 1912.

 

Opgericht als Eendracht en bij toetreding tot de T.V.B. gewijzigd in Borne; Oostelijk sportblad 16 mrt. 1937, p. 16; Jubileumboek T.V.B. 1899-1939, p. 90 en Bos, Twentse ros, p. 69.