Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke Vereeniging voor Lichamelijke oefening Fraternitas

Naam Christelijke Vereeniging voor Lichamelijke oefening Fraternitas
Opmerkingen over naam Vertaling: Broederschap.
Alternatieve namen
  • Christelijke gymnastiek- schiet en schermvereeniging Fraternitas (vóór aug. 1922)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 6 mei 1893 (oprichting)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 4 juni 1912 no. 67; 18 augustus 1922 no. 48
Doelstelling

De gymnastiek, schiet- en schermsport te beoefenen en 's lands weerbaarheid te verhoogen (1912).

De bevordering der lichamelijke oefening in het algemeen en de gymnastiek in het bijzonder (1922).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1910)
Regionale bond
  • Gewest Holland
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 25 juli 1912 no. 172 (KB; no. 1045; vertaling en oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 12 sep. 1922 no. 177 (KB; no. 1839; nieuwe naam en verlenging).

Christelijk Sportblad 9 apr. 1924, p. 6 (nestor onder chr. gymnastiekclubs).

Lichaamsoefening 1 apr. 1925, p. 4 (lid N.C.G.V. in 1910).

Lichaamsoefening 19 sep. 1928, p. 577.

Lichaamsoefening 11 mei 1933, p. 231 (oprichtingsdatum).

Opmerkingen

In de nieuwe statuten van 1922 wordt Christelijke Vereeniging voor Lichamelijke oefening Fraternitas (Broederschap) "de voortzetting van de Christelijke gymnastiek- schiet- en schermvereeniging Fraternitas" genoemd.

Aanwezig bij oprichting van het N.C.G.V. in 1910; Een kwart eeuw Christelijke Lichamelijke Opvoeding, p. 17-18.

Melding 40-jarig bestaan; Lichaamsoefening 11 mei 1933, p. 231-233.